V Ý K O N  

  D N E

 

24. 5. 2018

oštěp  9.roč.

CEJNAR D  45,00

nový rekord školy

------------------

23. 4. 2018

dálka  9.roč.

BACHTÍK T. 506

------------------------

29. 1. 2018 

odbíjení 9.roč.

CEJNAR  D.  a

HAASE  S. 1822

školní rekord

------------------------

9. 1. 2018

švihadlo 6.roč

JEŽEK Mikuláš  117

----------------------

4. 1. 2018

odbíjení 6.roč

RYCHLOVSKÝ D.

   NOVOTNÝ J. 102

----------------------

21. září

výška  8. ročník

KAVANOVÁ M. 143cm

----------------------

míček  9. ročník

CEJNAR D.  73,30

-------------------------

800 m  6. ročník

JEŽEK  J. 2:42,4

_________________

11.  září

60 m   9.ročník

BACHTÍK T.  8,31

_________________

             TO  NEJNOVĚJŠÍ ..          

  

    1. 9.      cheeky          P L A V Á N Í     18  -  19

                              ZAHAJUJEME  V  PONDĚLÍ    24.  ZÁŘÍ

             TRÉNINKY        PONDĚLÍ       16  -  17  

                                            ÚTERÝ         17  -  18

                                    ČTVRTEK     16  -  17   ( na šířku )       17  -  18

  

                                      P Ř I H L Á Š K A    O N  L I N E   

                                P Ř I H L Á Š K A   K E   S T A Ž E N Í

 

  26.09.   cheeky    OKRESNÍ  FINÁLE  Č T Y Ř B O J           T U R N O V

                          V Ý S L E D K Y       F O T O       K O M E N T Á Ř

   10.07     cool    F O T O    VODÁCKÉ  TÁBORY 

                                         S Á Z A V A      L U Ž N I C E        V L T A V A

  15.06   smiley   ŠKOLNÍ  SPORT     DĚTSKÁ  ATLETICKÁ  OLYMPIÁDA     V Ý S L E D K Y
   14.06.   yes     SPORTOVEC  ŠKOLY     ZÁVĚREČNÉ  VÝSLEDKY      F O T O
  13.06.    cheeky     OKRESNÍ  FINÁLE  3BOJE  1. - 5. TŘÍDY        V Ý S L E D K Y

  18.05.   angle  ŠKOLNÍ  SPORT     3BOJ   1. - 5.  TŘÍDY     OKRSKOVÉ  KOLO

                                V Ý S L E D K Y                 F O T O

  10.05.  cheeky   ŠKOLNÍ SPORT     OKRESNÍ  FINÁLE  POHÁRU  ČESKÉHO  ROZHLASU

  27.03.    cheeky    PLAVÁNÍ     OBLASTNÍ  POHÁR    TRUTNOV    1. KOLO 

                                                          V Ý S L E D K Y

   24.03.    smiley    PLAVÁNÍ    CENA  BIŽUTERIE   JABLONEC      V Ý S L E D K Y

  08.03    yes   ŠKOLNÍ  SPORT        OKRESNÍ  FINÁLE   BASKETBAL   8. - 9.  TŘÍDY

  05.03.   cheeky   I T A L I A   PINEDA    OZDRAVNÝ POBYT   24. srpna  -  2. září  2018      

                                          P Ř I H L Á Š K A   K E   S T A Ž E N Í

 

  05.03    mail    PLAVÁNÍ      SÄNGERPOKAL   FINSTERWALDE

                                           v ý s l e d k y          f o t o

   16.02.   cheeky    S P O R T O V E C   Š K O L Y      průběžné výsledky
  31.01.   blush     SPORTOVEC  ŠKOLY      AKTUÁLNÍ  REKORDY  SOUTĚŽE    CHLAPCI

  03.12.   cheeky  ŠKOLNÍ SPORT    KRAJSKÉ FINÁLE V PLAVÁNÍ  

                                       V Ý S L E D K Y               F O T O

  14.11.   yes  ŠKOLNÍ SPORT   OKRESNÍ  FINÁLE  V  PLAVÁNÍ    JILEMNICE

                              V Ý S L E D K Y          F O T O

 07.11.   angry   PLAVÁNÍ    V Ý S L E D K Y    6. KOLA  KRAJSKÉHO POHÁRU  TRUTNOV                                        

  31.10.   cheeky  PLAVÁNÍ   VÝSLEDKY 5. KOLA  KRAJSKÉHO  POHÁRU  TRUTNOV
  22.09.  cheeky  ŠKOLNÍ SPORT   OKRESNÍ  FINÁLE  ČTYŘBOJ   TURNOV    F O T O
  14.07.   cool   V O D Á C K É   T Á B O R Y       F O T O    L U Ž N I C E       V L T A V A
  16.06.   cool    V O D Á C K Ý    T Á B O R    S Á Z A V A      F O T O

  15.06.  smiley                      S P O R T O V E C   Š K O L Y    

 

                       KO N E Č N  É    V Ý S L E D K Y               F O T O   Z   V Y H L Á Š E N Í

  13.06.  wink  ŠKOLNÍ SPORT   DĚTSKÁ   ATLETICKÁ  OLYMPIÁDA  TURNOV

 

                          V Ý S L E D K Y           F O T O

  18.05.  cheeky    ŠKOLNÍ  SPORT       OKRSEK  HORY  3 BOJ   1. - 5. TŘÍD

                          V Ý S L E D K Y              F O T O

  11.05  smiley  ŠKOLNÍ  SPORT     P O H Á R    R O Z H L A S U    TURNOV

                       V Ý S L E D K Y        F  O  T  O         

  26.03.  cheeky   PLAVÁNÍ   VÝSLEDKY  CENY   BIŽUTERIE  JABLONEC
  06.03.   cool   PLAVÁNÍ   VÝSLEDKY  SÄNGERPOKAL  FINSTERWALDE

  13.02.  cheeky  PLAVÁNÍ     V Ý S L E D K Y    TRUTNOV   SOBOTA  11. ÚNORA

                           POHÁR PODKRKONOŠÍ  1. KOLO

 

 PARTNEŘI

   SK NIKÉ

 JILEMNICE

 

MĚSTO  JILEMNICE

 

 

 

 

NEJBLIŽŠÍ ŠKOLNÍ

SPORTOVNÍ  AKCE

 

26. září

OF  ČTYŘBOJ 6.-9.tř.

Turnov

_________________