V Ý K O N  

  D N E

 

22. 05. 2019

lehsed 8.roč

VALENTA J. 62

------------------

14. 05. 2019

600M  7.roč.

JUNGOVÁ L.2:05,34

------------------

14. 05. 2019

MÍČEK  7.roč.

VANCL J. 57,57

------------------

19. 02. 2019

plavání  7.roč.

CHAROUZ V. 17,64

------------------

12. 10. 2018

výška   6.roč.

VALENTA T. 130 cm

------------------

26. 9. 2018

míček   7. roč.

VANCL Jan  52,00 m

------------------

20. 9. 2018 

60 m   7.roč.

VOHNOUT Zd. 8,66 s

------------------

  1.            TO  NEJNOVĚJŠÍ ..          
  
      p l a v á n í          v o d á c k é  t á b o r y                italia            

  25. 06.   cheeky             V Y H L Á Š E N Í   S P O R T O V C E   Š K O L Y     

                                           KONEČNÉ  VÝSLEDKY       F O T O  

  24.06.   cool    F O T O    L U Ž N I C E   I         LUŽNICE  II  od Járy
  06.06.    cheeky   OKRESNÍ  FINÁLE  3BOJ  TURNOV    V Ý S L E D K Y
  05.06.   cool     I N F O    I T A L I A

  01.06.   cool   INFO  VODÁCKÉ  TÁBORY 

                                        LUŽNICE I ( 8. 6. )       LUŽNICE  II   ( 15. 6. )

  30.05.   cheeky   OKRSEK  HORY  ATLETICKÝ 3BOJ  1. - 5. TŘÍD    JILEMNICE

                             V Ý S L E D K Y         F O T O

   05.06.    cool     SPORTOVEC ŠKOLY   

                                  AKTUÁLNÍ  VÝSLEDKY  CHLAPCI  I  DÍVKY

                                        

   02.04.    smiley    PLAVÁNÍ  -    VÝSLEDKY  KRAJSKÝ  POHÁR  1.KOLO  TRUTNOV

   28.02. smiley   ŠKOLNÍ SPORT  -  OKRESNÍ FINÁLE V PŘEHAZOVANÉ  4.-5.TŘÍDY

                           V Ý S L E D K Y           F  O  T  O

  21.02.   cheeky  TERMÍNY ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ OKRESU SEMILY

  12.02.   cool    OZDRAVNÝ  POBYT  ITALIA  PINEDA

                               PŘIHLÁŠKA  KE  STAŽENÍ              GDPR

  09.02.   cool          V O D Á C K É   T Á B O R Y   2 0 1 9         

                                  PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ             GDPR

  21.12.   yes   PLAVÁNÍ     VÝSLEDKY  VÁNOČNÍCH  ZÁVODŮ

  06.12.   cheeky  ŠKOLNÍ SPORT  OKRESNÍ FINÁLE FLORBAL   6.- 7. TŘÍDY

                            V Ý S L E D K Y            F O T O

  03.12.   cool   ŠKOLNÍ SPORT    KRAJSKÉ FINÁLE V PLAVÁNÍ

                                                 V Ý S L E D K Y

  29.11.  angle  ŠKOLNÍ  SPORT      OKRSKOVÉ  TURNAJE  VE  FLORBALE

                     Kategorie  8. - 9. třídy               Kategorie   6. - 7. třídy

  13.11.  cheeky  ŠKOLNÍ SPORT       OKRESNÍ FINÁLE  V  PLAVÁNÍ

                                        V Ý S L E D K Y         F O T O

  11.11.  cool  školní sport      výsledky atletických disciplín  5.ročník

  26.09.   cheeky    OKRESNÍ  FINÁLE  Č T Y Ř B O J           T U R N O V

                          V Ý S L E D K Y       F O T O       K O M E N T Á Ř

   10.07     cool    F O T O    VODÁCKÉ  TÁBORY   2 0 1 8

                                         S Á Z A V A      L U Ž N I C E        V L T A V A

  15.06   smiley  ŠKOLNÍ  SPORT  ATLETICKÁ  OLYMPIÁDA   V Ý S L E D K Y

   14.06.   yes            SPORTOVEC  ŠKOLY 

                             ZÁVĚREČNÉ  VÝSLEDKY      F O T O

  13.06.   cheeky  OKRESNÍ  FINÁLE  3BOJE  1. - 5. TŘÍDY   V Ý S L E D K Y

  18.05.   angle  ŠKOLNÍ  SPORT     3BOJ   1. - 5.  TŘÍDY 

      OKRSKOVÉ  KOLO                         V Ý S L E D K Y                 F O T O

  10.05.  cheeky   ŠKOLNÍ SPORT     OF  POHÁRU  ČESKÉHO  ROZHLASU