225745143

 

 

 T E R M Í N O V Á   L I S T I N A   P O D Z I M   2 0 1 6 

 

 

 

    PRAVIDELNÉ  TRÉNINKY  OD  19. ZÁŘÍ  2018 
 

   PONDĚLÍ        16,00 - 17,00 hodin
   ÚTERÝ              17,00 - 18,00 hodin
   ČTVRTEK          16,00 - 17,00 hodin (na šířku)
                                 17,00 - 18,00 hodin
     PÁTEK                  7,00 - 7,30 hodin  dle dohody