Pracovní verze ročenky 2015  - zkontroluj, pokud máš připomínku, opravu a podobně , napiš mail na sknikejilemnice@email.cz do pondělí 11. ledna 2016

          ročenka 2015  verze pro kontrolu

     

         R O Č E N K A    2 0 1 1

         R O Č E N K A   2 0 1 0

         R O Č E N K A     2 0 0 9

         R O Č E N K A   V Ý K O N Ů   2 0 0 8

 

         R E K O R D Y    P L A V E C K É H O    K L U B U    ( 31.12.2011 )

         DLOUHODOBÉ  TABULKY  VÝKONŮ   (  OD  1986 )