Ve snaze zjednodušit průběžné vyhodnocování soutěže o NEJVŠESTRANNĚJŠÍHO  SPORTOVCE  ŠKOLY  zavádíme  nové bodování jednotlivých disciplín.  Přidělované body jsou nyní vázány na výkon žáka a ne na pořadí v rámci školy, jak tomu bylo doposud.    Některé disciplíny je velmi obtížné objektivně obodovat, proto se může stát , že bodové hodnoty některých disciplín budou v průběhu roku podle potřeby upravovány. 

 

 

          K O N E Č N É     V Ý S L E D K Y     ŠKOLNÍ  ROK  2008 - 2009
 

                  

               FOTOGRAFIE  Z  VYHLÁŠENÍ  VÝSLEDKŮ

 

                 CHLAPCI                               DISCIPLÍNY          CELKOVÉ  POŘADÍ        REKORDY

 

                 DĚVČATA                              DISCIPLÍNY         CELKOVÉ  POŘADÍ