6. ROČNÍK   SPORTOVEC ŠKOLY     

         

CHLAPCI    KONEČNÉ  VÝSLEDKY

k  20. červnu  2012

CHLAPCI    VÝSLEDKY  JEDNOTLIVÝCH  DISCIPLÍN

k  12. květnu  2012

CHLAPCI      R E K O R D Y    S O U T Ě Ž E 

   stav  k  15.dubnu 2012

 

     DĚVČATA  -     KONEČNÉ  VÝSLEDKY 

                                   k  20. červnu  2012